maanantai 11. toukokuuta 2020

Mitä kuuluu Asukasloikan hankeperhe?


 Oletko ihmetellyt villasukkia, jotka seikkailevat milloin minkäkin logorivistön koristeena. Asukasloikan sukkakasa kuvaa hankkeen toimintaa: yhdessä tekemistä, lämmintä välittämistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Tavoitteena onkin mahdollistaa kaupunkikeskustan asukkaiden osallistuminen oman elinympäristön hyvinvoinnin rakentumiseen.

Asukasloikassa siepataan unelmiaJob4You toiminnasta vastaavan Kati Keron mukaan sykähdyttävintä on ollut nuorten vierellä kulkeminen, ja se, kun on saanut nähdä nuorten löytävän omat vahvuutensa. Kaikki kehittyminen, ylpeys ja usko omaan tekemiseen. Yrittäjyysvalmennusta on kehitetty paremmin nuoria 4H-yrittäjiä palvelevaksi sekä tuen määrää lisätty jatkumaan myös valmennuksen jälkeen. Etenkin markkinoinnin merkitykseen ja markkinointimateriaalien valmistukseen on paneuduttu huomioiden jokaisen nuoren yrittäjän omat tarpeet, valaisee Kati.

Valmennuksien ja tapahtumien lisäksi villiyrtit, luontokokemukset ja palstaviljely tulevat varmasti jäämään jatkossakin osaksi kaupunkilaisille tarjottavaa harrastetoimintaa. Kati kannustaakin koko perhettä mukaan harrastamaan!

Lähde Vaikuttaa järjestää Kumppanuuspöytiä vetäjänsä Jaana Luostarisen vastatessa käytännön järjestelyistä. Jaana innostaa kuntalaisia tuomaan pöytään omia näkemyksiä ja toiveita oman asuinalueen kehittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Monesti kysytään, onko näistä ideoista mikään toteutunut, kertoo Jaana. Kumppanuuspöydistä nousseisiin toiveisiin on kaupunki varannut 30 000€ vuosittain elinkeinotoimen budjettiin. Tällä rahalla on kunnostettu latuverkostoa, luisteluratoja, Punkaharjun Ystäväntuvan ja Kerimäen Pysäkin toimintaa, perustettu mopokerho ja tuettu perinteisiä kesätapahtumia seudullamme. Myös kylätalojen toimintaa tuettiin siihen varattujen kohdeavustuksien turvin. Asiakkailta tulevat kehittämisideat ovat äärimmäisen tärkeitä ja kukapa paremmin tuntisikaan oman elinympäristönsä tarpeet kuin siellä itse asuva, kertoo Jaana ja innostaa ihmisiä tulemaan juttusille kun hänet näkee katiskan kanssa kalastamassa ideoita.

Mirja Turkka mahdollistaa HaTTunarikassa vapaa-ajan mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia.

Palautteen perusteella harrastusten myötä asiakkaiden kokonaisvaltainen elämänlaatu on parantunut sekä yksinäisyys on vähentynyt, kertoo Mirja mielissään ja antaa äänen asiakaspalautteille:

Saan kavereita harrastustoiminnan avulla. Mielekäs harrastus vähentää yksinäisyyttä ja auttaa ylläpitämään terveyttä. Minulle tulee tasavertaisuuden tunne. Mielekäs tekeminen vaikuttaa positiivisesti mielialaani. Säännöllisen vapaa-ajan tekemisen myötä tulee rytmiä päivään ja viikkoon.” ”…toimintoihin osallistuminen on taloudellinen kynnys... Talous vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin: ei ole rahaa osallistua ja olla mukana toiminnoissa, joissa tapaisi muita ihmisiä. Helposti jää tuolloin yksin kotiin, joka vaikuttaa mielialaan ja edesauttaa syrjäytymistä...” 

Koen työni erittäin palkitsevaksi sekä tärkeäksi, pohtii Mirja. Harrastuskokeilujen taloudellisen
tuen lisäksi osa asiakkaista on kaivannut rinnalla kulkemista tarpeen vaativan ajan. Asiakastyössäni korostuu luottamuksellisuus, kannustaminen, ystävällisyys ja myötäeläminen. Erityisesti vaikeiden asioiden parissa pitkään eläneet ihmiset kokevat arvottomuuden tunnetta ja omat hyvinvointitarpeet on ainakin osittain laitettu syrjemmälle usein taloudellisista syistä tai vähäisten voimavarojen vuoksi. Mirja uskoo vahvasti, että jokaisen ihmisen syntymäoikeus on olla onnellinen sekä olla tasavertaisesti osallisena yhteiskunnassamme.

 Vesj´kansan identiteettiin, viisausperintöön ja sen nykyaikaistamiseen syventynyt Kira Boesen-Muhonen avaa vesj´kansalaisuutta kokonaisvaltaisesti: ihminen on kai aina etsinyt vastausta peruskysymyksiin; keitä me olemme, miksi me elämme ja minne me olemme menossa? Nopeasti muuttuvassa maailmassa vastausten löytäminen on vaikeaa. Identiteettimme on muutoksessa ja kaipaa vahvistusta. Vesj´kansalaisuus on osa meidän identiteettiä. Vesi ympäröi meitä. Se on aina vaikuttanut tämän alueen ihmisiin. Kevättalven aikana vapaaehtoisten keräämät, alueen vanhemman väestön haastattelut ovat hurmaava, laajalti veden äärellä asumista käsittelevä kulttuuriperintöpaketti, jota voimme jatkossa hyödyntää monin tavoin.

Kulttuuriperinnön keräämisen lisäksi haluamme muistuttaa tämän päivän vesj´kansalaisia siitä, kuinka monella tasolla me voimme puhtaasta vedestämme nauttia, iloita, hyötyä, innostuu Kira: Mennään rannoille, soutelemaan, kalastamaan, saunomaan, uimaan. Mennään katsomaan ja inspiroitumaan. Ymmärretään puhtaan veden ja luonnon arvo, ja pidetään niistä yhdessä huolta. Vesj´kansan tapahtumia ovat mm. pilkit, toiminnalliset työpajat ja päätapahtumana Vesj´kansan larppitapahtumat syksyllä. Lisäksi tekeillä on opastettu rantareitistö, jossa taajama-alueen rantoihin ja veteen voi tutustua myös viisausperinnön kautta.

 ”Vesj´kansalaisen veri vetää veden äärelle. Souteluretkille, uimaan ja kahlaamaan rantaveteen. Istuskelemaan lämpimälle rantakalliolle ja heittelemään leipäkiviä. Kuuntelemaan kuikkien huuteluita kesäiltoina – joskus mato-ongen kanssa. Järvenpintaa seuraillaan tuulen voimakkuuden määrittelyyn, ongenkohon nykimisen lisäksi.” (Mirja ”Metsäkellijä” Nylander)

Savonlinna Liikkuun Mikko Hietalahti kuvailee liikunnan virittämää iloa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta viikoittain kokoontuvissa ryhmissä. Erittäin palkitsevia ovat olleet viikoittaiset keskustelut ryhmissä liikkuvien kanssa. Olemme saaneet hankkeen ja toiminnot mahdollistavien yhteistyötahojen kanssa paljon kiitosta siitä, että tarjolla on ollut useampia ja erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä sekä siitä, että toimimme osaltamme sosiaalisten kontaktien mahdollistajana. Tavoitteenamme on, että tulevana syksynä ja hankkeen jälkeen kantakaupungin alueella olisi ainakin 3-4 vertaisohjaajavoimin toimivaa liikuntaryhmää, joista 2-3 olisi kuntosaliryhmiä ja yksi aamulenkkiryhmä.  

Lähtökohtana on, että kaikki KultRinki toiminnot perustuvat innostamisen lisäksi yhteisöllisyyden ja kansalaislähtöisen toiminnan lisäämiseen, syventää Riitta Kärkkäinen KultRinki toimintaa. Näistä esimerkkeinä mm. räätälöidyt pienryhmä aktiviteetit, kaikille avoimet KultRinkiKimpat sekä erilaiset yleisötapahtumat. KultRinki voi toimia yksittäisen henkilön tai tahon idean ja toiveen mahdollistajana. Näiden toteuttamisessa ovat tärkeässä roolissa myös KultRinki kulttuurikumppanit ja eri yhteistyötahot. Yhteisenä päämääränä on lisätä hyvinvointia kulttuurin, yhdessä olemisen ja tekemisen kautta!Asukasloikan hankeassistentti Jonna Hoppanian mukaan yhdistykset ovat tähän mennessä järjestäneet kahdeksan erilaista tapahtumaa Asukasloikan tapahtumatuen avulla, ja niissä on ollut 970 osallistujaa. Asukasloikka on synnyttänyt monenlaisia uusia tapahtumia, joissa teemoina on ollut muun muassa luonto ja ympäristö, musiikki, kulttuuri ja yhdessä tunnelmointi. Yksi esimerkki täysin uudesta tapahtumasta on Savonlinnan Kylät ry:n järjestämä Joulutori, joka toi lämpöä, valoa ja joulutunnelmaa Savonlinnan asukkaille.  

Erityisen iloinen Jonna on Syystulet –tapahtumasta, joka oli kävijämenestys. Asukasloikan Pöhinäteltassa oli arviolta 500-600 kävijää, paperilyhtyjä laskettiin Saimaaseen syyskuisena lauantai-iltana noin 560 kappaletta ja samaan aikaan tapahtuma-alueella oli arvioiden mukaan jopa 4000 kävijää. Laitetaanko ennätys uusiksi tulevana syksynä, heittää Jonna haasteen ilmaan! Parasta tässä hanketyössä on ehdottomasti monipuolisuus. Yhtenä päivänä istun toimistolla koneella hankehallinnoinnin parissa, ja toisena olen tapahtumassa kohtaamassa ihmisiä Asukasloikan Pöhinäteltassa, pohtii Jonna hanketyön plussia.Projektipäällikkö Virpi Leskinen kiittää kaikkia Asukasloikan toimintaan osallistuvia, niin asukkaita, hankeperhettä, yhteistyökumppaneita, 3. sektorin yhdistyksiä, Kolomosta kuin rahoittajiakin. Monestihan hankkeita kritisoidaan siitä, ettei niistä jää mitään elämään. Ihan turhaan, tuumaa Virpi kuvatessaan hankkeen tuloksista. Aiemman Asukasloikan ykkösvaiheen aikana synnytettiin mm. Syystulien alle asukkaiden oma lyhtyranta, jota kehitettiin viimesyksyiseksi suurtapahtumaksi satojen lyhtyjen valaistessa Saimaassa juhlistaen syksyn saapumista. Kaduilla ja kahviloissa meitä ilahduttavat edelleenkin Savonlinnan Kriisikeskuksen tukikoirakot. Nykyisestä Asukasloikasta tulee jäämään eloon liikuntaryhmiä, ihmisille uusia harrastuksia kokeilujen jälkeen, Vesj´kansan viisausperinnön dokumentointi ja kaikelle kansalle avoimet vesj´kansan reitit, opastetut kierrokset ja viisausperintö ohjeet kaupunkikeskustaan, nuorten yrittäjyystietoisuuden lisäys ja esimerkiksi villiyrttien hyödyntäminen, uudet osallistumisen kanavat kaupungin päättäjien avuksi ja asukkaiden äänen tueksi, uudet ystäväporukat osallistumaan kulttuurimenoihin, roskarinki ryhmä vieraskasvilajien torjuntaan ja omaehtoiset roskaryhmät pitämään vapaaehtoispohjalta kaupunkikuvaamme siistinä ja vähentämään kaupunkiluonnon kuormitusta. Pehmomiekkailua eli boffausta osataan jo UKT 2019 Severin opastuksella harrastaa omissakin pienemmissä ryhmissä. Lisäksi jää nähtäväksi, miten uudet toiminnot ja tapahtumat kuten Porrastreenit Olavinlinnassa, Vesj´kansan pilkkitapahtuma ja kaupunginosien kesäpäivät saavat tuulta allensa. 
Uskomme tuulen voimaan!


Asukasloikan hankeperhe
Lähde vaikuttaa Savonlinnan Kylät ry
-alueen asukkaiden osallistaminen oman asuinalueensa ja koko kaupunkikeskustan kehittämiseen
-uusien ketterien osallistumisen muotojen kehittäminen käyttöönotto asukkaiden aktivoimiseksi yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta kehittävään toimintaan
-lähidemokratiamahdollisuuksien kehittäminen
Job4You Savonlinnan 4H-yhdistys ry 
-tuetaan nuorten hyvinvointia ja työelämävalmiuksia 
-yrittäjyyskasvatusta ja -valmennuksia, kursseja mm. lähiluonnosta saatavien tuotteiden keräys, jalostus ja markkinointi.
-hyvinvoinnin tapahtumia ja työpajoja
Savonlinna Liikkuu Savonlinnan Seudun Liikunta ry
-lisätään kaupunkilaisten liikuntaharrastusta
-löydetään ja hyödynnetään uusia liikkumispaikkoja ja tapoja
-asuinalueiden omat liikuntaryhmät, vertaisohjaus
-asukkaiden keskinäisen yhteisöllisyyden lisääminen eri kaupunginosissa
HaTTunarikka Savonlinnan HaTTu ry
-osallisuus- ja vuorovaikutussuhteiden kohentuminen
-onnistumisen kokemukset, yksinäisyyden vähentäminen tapaamisin ja harrastuskokeiluin, vapaa-ajantoiminnan piristyminen
-yksilötyöskentely, vertaistukiparit ja -ryhmät
-viikottaiset teematapaamiset, ohjaus ja tutustuttaminen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
KultRinki -Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan Osuuskunta Innostin
-innostaa ja rohkaisee kaikkia kaupunkilaisia käyttämään kulttuuripalveluja
-kehittää kulttuurista vapaaehtoistoimintaa
-madaltaa osallistumisen kynnystä, lisää yhteisöllistä ryhmätoimintaa
-toteuttaa tapahtumia, koulutuksia ja kulttuuritilaisuuksia
-kulttuuritreffit, -kimpat ja vertaistukitapaamiset

Vesj´kansa Sääminki-Seura ry
-vesj´kansan kulttuurisen identiteetin kohottaminen
-vanhan sääminkiläisen viisausperinnön tuominen nykyaikaan
-kehittää veteen liittyviä luontoperustaisia hyvinvointipalveluja
-osallistaa perinteisiin kulttuuripalveluihin veden äärelle

YTY yhteisöllisiä ympäristötekoja (päättynyt 2019) Savonlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
-roskienkeruutalkoot, vieraslajien torjunta, retket lähiluontoon.
-ilmastoystävälliset liikkumistavat, hyöteishotelli-, katiska- ja taskuroskistalkoitatorstai 27. helmikuuta 2020

Savonlinna Liikkuu -hanke liikuttaaAsukasloikan hankeperheen, kaupunkilaisia liikuttava, Savonlinna Liikkuu -hanke käynnistyi kesäkuun alussa 2019 ja kestää lokakuun loppuun 2020. Tämän Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia tapahtumia ja liikuntaryhmiä. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen eri asuinalueiden asukkaiden keskuudessa. 

Helmikuun loppuun mennessä hanke on ollut mukana toteuttamassa yli 20 eri tapahtumaa, joihin on osallistunut kaikkiaan noin 2400 henkilöä. Tapahtumista suosituimpia ovat olleet Heppatapahtuma, Luistelee Iskän Kanssa ja Porrastreenit Olavinlinnassa. Lisäksi hankkeella on seitsemän säännöllisesti kokoontuvaa liikuntaryhmää, joissa liikkuu viikoittain noin 80 henkilöä. Hanke on ollut näkyvästi esillä myös Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n järjestämissä isoissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi Syystulilla ja Tanhuvaaran Hyvinvointimessuilla. Lähtökohtaisesti kaikki tapahtumat ja liikuntaryhmät pyritään järjestämään ns. matalan kynnyksen toimintoina, jolloin osallistuminen olisi maksutonta tai mahdollisimman edullista. Näin ollen kenenkään osallistuminen ei jäisi kiinni kustannuksista ja mahdollisimman moni voisi osallistua tapahtumiin. 

Savonlinna Liikkuu -hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen, järjestöjen, liikuntapalveluja tarjoavien yritysten, oppilaitosten sekä muiden Asukasloikan hankeperheen hankkeiden kanssa. Yhteistyötahoista tässä kohtaa mainittakoon erityisesti Etelä-Savon Liikunta ry:n Kylät Liikkeelle -hanke, minkä kanssa tehtävä yhteistyö on todella idearikasta ja aikaansaavaa. Tässä tulevista keväällä hankkeen järjestämistä tapahtumista muutamia, mitkä kannattaa ehdottomasti merkitä kalenteriin: 

Porrastreenit Olavinlinnassa, la 21.3. klo 10-12 
Nojanmaa Liikkuu, ke 13.5. klo 17.30-20 
Kellarpelto Liikkuu, ti 19.5. klo 17.30-20 


Lämpimästi tervetuloa mukaan Savonlinna Liikkuu -hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja tekemään Savonlinnasta liikkuvampaa kaupunkia!


-Mikko


perjantai 7. helmikuuta 2020

Ennakkotietoa Eurooppa-päivän etkoistaVuosittain järjestettävä Eurooppa-päivä pidetään etkot-ajatuksena jo edellisenä päivänä perjantaina 8.5.2020 jo perinteikkääksi muodostuneessa tapahtumapaikassa Olavinlinnassa Savonlinnassa.
Riitta Kärkkäinen ja hyvinvoinnin ratas
Eurooppa-päivänä 2019Vuoden 2020 teema on hyvinvoinnin lähteellä. Alustuksilla halutaan tarjota pohdintaa ihmisen kohtaamiseen ja traumoista kuntoutumiseen sekä luontoon, liikuntaan ja kulttuuriin hyvinvoinnin rakentajina. Tavoitteena on esittää hyvinvointi teeman alla osallistujille korkeatasoisia tuoreisiin tutkimuksiin tai teoksiin perustuvia alustuksia ja jakaa Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel hankkeen soveltamia käytäntöjä, toimintaa ja tapahtumia teemojen ympärillä.Huikea alustajajoukko on saapumassa aihepiireistä alustamaan. Jo vahvistettuja esiintyjänimiä ovat mm. psykiatri terapeutti Anssi Leikola, joka puhuu aiheesta ”turvallinen vuorovaikutus ja yhteiskunta” ja väitöskirjaansa valmisteleva Taru Tähti, joka puolestaan valottaa alustuksellaan ”taidetta ja kulttuuria osana kokonaisvaltaista hyvinvointia”. Vesj´kansan viisausperinnön kantaja MMM Mirja ”Metsäkellijä” Nylander juontaa tilaisuuden ja avaa myös omaa teemaansa otsikolla ”Havuja! Maanläheisestä metsäsuomalaisesta viisausperinnöstä nykyelämän kohtuullistamiseen.”


Mukana menossa on tietenkin Asukasloikan hankeperhe, joka haluaa kiihkeästi tarinoida siitä, miten luonto, liikunta ja kulttuuri ovat nostaneet asukaslähtöistä elinvoimaa Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämiseen.


Avaamme ilmoittautumisen Eurooppa-päivän etkoille maalis-huhtikuussa, ruksi päivä kalenteriisi jo nyt! Päivästä tiedotetaan Asukasloikan Facebook sivuilla, Kolomosen uutiskirjeessä ja tässä blogissa.


Lisää tietoa antavat: Virpi / virpi.leskinen (at) kolomonen.fi ja Jonna/  jonna.hoppania (at) kolomonen.fi Kolomosen Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel-hankkeesta  www.asukasloikka.fi

torstai 5. joulukuuta 2019

Vesj'kansa -hanke

Vesj´kansa -hanke starttasi syyskuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Säämingin alueen asukkaiden vesj´kansa -identiteettiä. Muihin tavoitteisiin kuuluu mm. aineettoman kulttuuriperinnön kerääminen vesj´kansan tarinoina, veteen ja luontoon liittyvän viisausperinnön vaaliminen ja palauttaminen sekä (vesi)hyvinvointiin liittyvät palvelut ja tuotteet, jotka vahvistavat mielen, sielun ja ruumiin hyvinvointia ja palauttavat osallistujien luontoyhteyttä. Näitä jälkimmäisiä palveluita tutkimme ja kehitämme hankkeessa ohjatusti, yhdessä kokeillen ja kadotettua luontoviisautta etsien ja vahvistaen. Hanke toteutuu seuraavan 12 kuukauden aikana ja siihen kuuluvia ja liittyviä tapahtumia voi seurata Vesj´kansa -fb-sivuilta https://www.facebook.com/Vesjkansa-119093202811764/, paikallisesta lehdestä ja tapahtumien osalta mm. savonlinnanyt.fi -sivustolta. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, niin voit myös olla suoraan yhteydessä sähköpostilla vesjkansa@gmail.com. 

Vielä tämän vuoden puolella on luvassa voimaannuttavaa vesivärimaalausta ja vesj´kansan tarina -päivä Savonlinnan kirjastolla ma 2.12. Jälkimmäisessä toivomme kuulevamme asiakkaiden rantoihin ja veteen liittyviä tarinoita sekä ajatuksia siitä, mitä vesj´kansalaisuus itse kullekin merkitsee ja kuinka sen määrittelemme. Kirjastossa esillä myös vesj´kansa -aiheista kirjallisuutta. Juuri nyt haemme myös halukkaita haastateltavia tai haastattelijoita liittyen vesj´kansan tarinoihin ”ennen sähköä”. Nämä haastattelut on tarkoitus toteuttaa tammi-helmikuussa 2020. 

Veri vetää veden äärelle ja souteluretkille ja uimaan ja kahlaamaan rantaveteen, istuskelemaan rantakiville ja heittelemään leipäkiviä sekä kuuntelemaan kuikkien huuteluita kesäiltoina. Rantakoivikot ja tervalepät kuuluvat rantamaisemaan. Järvikalat maistuvat monipuolisesti ja oikeastaan elo vaatii järvikalojen syöntiä. Vesjkansalaisuus on kohtuullisuuden kulttuuria, vuodenaikojen mukaan elämistä ja pyhän pyhittämistä. Arkena sitten taas tehhään töitä.   (Mirja ”Metsäkellijä” Nylander)  

Lisätietoja: Kira Boesenvesjkansa@gmail.com 044-491822