tiistai 30. heinäkuuta 2019

YTY kutsuu ympäristötekoihin


YTY – ympäristötekoja yhteisöllisesti -hanke toteutetaan Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella 1.5.-30.9.2019. Savonlinnan Asukasloikkaan kuuluvan hankkeen päätoteuttajana toimii Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry. 
YTYn tavoitteena on havahduttaa savonlinnalaisia ympäristötietoisuuteen ja vahvistaa heidän yhteyttään lähiluontoon. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ympäristötietoiset, luonnon hyvinvoinnista kiinnostuneet ja sitä edistämään pyrkivät kaupunkikeskustan asukkaat. Lämpimästi tervetulleita YTY-toimintaan ovat myös muut yhteisöllistä toimintaa arvostavat ja yhteistä mielekästä tekemistä kaipaavat henkilöt. Yhdessä toimien tavoitellaan ytyä ympäristökummeiksi ryhtymiseen ja käytännön teoin ilmaistuun vastuunkantoon lähiluonnon ja ilmaston hyvinvoinnista.

Roskatalkoita ja jättipalsamin torjuntaa

Hankkeen kuluessa puhdistetaan luonnontilaisia paikkoja roskista ja torjutaan haitallisen vieraskasvilaji jättipalsamin leviämistä. Toiminnan tiedotuskanaviksi ja sitä vahvistamaan on perustettu Facebook-ryhmät Roskariihi ja Vieraslajivahti. Molempiin ryhmiin toivotaan vilkasta osallistumista Savonlinnan seudulla asuvilta Facebookin käyttäjiltä. Ryhmissä on mahdollista keskustella luonnon roskaantumiseen ja haitallisten vieraskasvien levinneisyyteen liittyvistä asioista, jakaa hyödyllisiä linkkejä ja kuvia sekä kutsua osallistujia mukaan omalla lähialueella käynnistettyihin roskatalkoisiin ja vieraskasvien kitkemiseen. Molemmat ryhmät jatkavat toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

YTY on pyrkinyt edistämään haitallisen vieraskasvin jättipalsamin torjuntaa myös tiiviissä yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hankkeen, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen ja Savonlinnan kaupungin Puistot-yksikön kanssa. Alkukesällä on toteutettu jättipalsami-info, vieraslajikävely sekä useita jättipalsamin kitkemistalkoita. Kaupungin asukkaat ja yhdistykset ovat aktiivisesti tarttuneet toimiin jättipalsamin nujertamiseksi. Torjuntaa jatketaan myös loppukesällä tarpeen mukaan eri puolilla Savonlinnan keskustaajamaa.

Ympäristön siistimisessä on tehty yhteistyötä eläinsuojeluyhdistys SEY Savonlinna ry:n, Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa. Syyskuussa hanke osallistuu Maailman siivouspäivään järjestämällä roskankeruutalkoita eri puolilla Savonlinnaa sekä yleisöluennon, joka valottaa vesistöjen roskaantumista ja muovien ekosysteemeille aiheuttamia haittoja.

Kaupunkiluonto tutuksi

Lähiluontoon suuntautuvilla retkillä pyritään luomaan tilaisuuksia virkistäytymiseen vihreän hoivan hengessä. Samalla edistetään kaupunkilaisten ilmastoystävällistä liikkumista sekä avataan osallistujille retkikohteiden luonnonsuojelullista merkitystä.

Retkillä on jo katseltu ja kuunneltu lintuja, tutkittu kasveja ja hyönteisiä sekä ihasteltu varhaisaamun kävelyllä kesäiseen päivään heräävän kaupungin järviluontoa. Elokuussa tutustutaan kahteen metsäalueeseen, joita on ehdotettu kohteiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta turvaavaan METSO-ohjelmaan. Harakkasaloon 7.8. suuntautuvan retken teemana on lajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus, Miekkoniemelle 17.8. kohdentuvan retken puolestaan sienten monimuotoinen maailma. Sieniretki on myös osa Savonlinnan kansainvälistä luontoelokuvafestivaali SINFFiä, jonka kanssa hanke teki yhteistyötä jo toukokuisessa Luontokino-tapahtumassa.
Tule mukaan työpajaan!

YTY-hanke on järjestänyt kesän mittaan myös opastusta hyönteishotellien ja norppaturvallisten katiskojen tekoon. Puusta ja muista luonnonmateriaaleista hyönteisille kootut asumukset edistävät uhanalaisten hyönteislajien elinmahdollisuuksia ja antavat suojaa ihmisille elintärkeitä kasveja pölyttäville mehiläisille ja perhosille. Norppaturvallinen katiska puolestaan on verkkoja suositeltavampi kalastusväline uhanalaisen saimaannorpan pesimäalueilla. Työpajoja pidetään vielä elo-syyskuussakin kysynnän mukaan. Otapa rohkeasti yhteyttä, jos luontomyönteiset rakennuspuuhat kiinnostavat!Kuvaa oma luontovideo!
Kesä on hienoa aikaa luontokuvaukselle. YTY-hanke yhteistyössä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa kutsuukin kaikkia Luonteikkaat luontovideot -kuvauskisaan; tallentamaan videomuotoon koskettavia luontokokemuksia – kasvien kauneutta, eläinten elämää tai ihmisen jälkeä luonnossa.
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaali SINFFin tukemaan kisaan voi osallistua lähettämällä esiraadille syyskuun puoliväliin mennessä itse kuvatun luontoaiheisen videon, jonka enimmäiskesto on 10 minuuttia ja tallennusmuoto MP4. Toimitukset sähköpostitse osoitteeseen ytysavonlinna@gmail.com tai muistitikulla osoitteeseen Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry, Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna.
Valikoima videosadosta esitetään yleisölle Luontokino-tapahtumassa Savonlinnan Kulttuurikellarissa 9.11.2019. Katsojat voivat äänestää suosikkiaan, ja eniten ääniä saaneiden videoiden kuvaajille on luvassa luontoystävälliset palkinnot. Kisaan osallistuva kuvaaja antaa tapahtuman järjestäjille oikeuden näyttää video korvauksetta kertaluonteisesti Luontokinossa.

YTY-hanketta luotsatessa on ollut ilo huomata, että ympäristön hyvinvointi kiinnostaa kaupunkilaisia. Savonlinnassa elämme ainutlaatuisen järviluonnon keskellä. Vaalitaan sen kauneutta ja erityislaatua jatkossakin ja kannetaan yhdessä vastuuta luonnon tilasta. Meidän paikallisten antama esimerkki vaikuttaa suoraan myös kaupungissa vieraileviin!

Tiina Pulkkinen – Ympäristötekoja yhteisöllisesti -hanke
Kuvat: Tiina Pulkkinen


perjantai 19. heinäkuuta 2019

HaTTunarikka -hanke

Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ja tukea vapaa-ajan, eri yhteisöjen ja hankkeiden tarjoamien palvelujen ja toimintojen pariin. Erityisesti pyritään yksinäisyyden vähentämiseen sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemusten lisäämiseen ja mahdollistamiseen. Hankkeen palvelut on suunnattu Savonlinnan asukkaille ja perheille, joiden mahdollisuus osallisuuteen on heikentynyt esim. perhe-, talous- ja terveystilanteen vuoksi. Toiminta perustuu aktiivisesti kohderyhmää hakevaan verkostoituneeseen jalkautuvaan työhön. Hanke pystyy tukemaan taloudellisesti asiakkaiden osallisuutta lisäävää vapaa-ajan toimintaa esim. harrastuskokeilujen, tapahtumien pääsymaksujen, retkien ja kurssien muodossa. Vapaa-ajan tekemisen on kohdistuttava Savonlinnan kaupunkikeskustan taajamakylttien sisäpuoliselle alueelle. Hanketta koordinoi Savonlinnan HaTTu ry. Hanke kuuluu Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel 2019-2020 hankeperheeseen. HaTTunarikka –hanke on aloittanut toimintansa toukokuussa 2019 ja toiminta jatkuu lokakuun 2020 loppuun saakka.  
HaTTunarikka-hankkeesta on jo käyty informoimassa laajaa verkostoa. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Infokierrokseni jatkuu tiiviimmän kesälomakauden jälkeen. 
Asiakastyö on käynnistynyt mukavasti Asiakkaita on tuettu yksilöllisesti mielekkään vapaa-ajan tekemisen pariin. Myös erilaisille asiakasryhmille on laadittu vapaa-ajan ”toimintapaketteja” kesäajalle, erityisesti yksinäisyyden taltuttamiseksi.
   
Yksinäisyys pilkistää asiakkaiden taustalta. Yksinäisyyttä onkin tutkittu laajasti ja erityisesti myös yksinäisyyden vaikutusta terveyteen. Onneksi viime vuosina myös Suomessa yksinäisyyden terveyshaittoihin on herätty. Uskon ettei ihmistä ei ole luotu olemaan yksin vastoin tahtoaan. Yhteisöllisyys lisää onnellisuutta. Marko Elovainio, tutkimusprofessori, THL/ Helsingin yliopisto on todennut, että ”Yksinäisyyttä ja erityisesti eristymistä estäviä käytäntöjä tai rakenteita on mietittävä laajemmin yhteiskunnassa. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa rakentamisella ja yhteisöllisyyttä rakentavilla toimintatavoilla.” Asukasloikka Savonlinna –hankkeet pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan ainakin yhteisöllisyyttä tukeviin toimintatapoihin ja tapahtumiin.

Asiakkailta tähän mennessä saamistani palautteista on ilmennyt, että mielekäs vapaa-ajantoiminta tuo asiakkaiden elämään merkityksellisyyden kokemuksia. Vastauksista kävi myös ilmi, että kokemus ja tunne merkityksellisyydestä ja osallisuudesta edesauttaa hyvinvointia laaja-alaisesti. Monelle harrastustoiminta = tärkeä kaveri- ja sosiaalinen verkosto.
  
”Saan kavereita harrastustoiminnan avulla. Mielekäs harrastus vähentää yksinäisyyttä ja auttaa ylläpitämään terveyttä. Minulle tulee tasavertaisuuden tunne. Mielekäs tekeminen vaikuttaa positiivisesti mielialaa. Säännöllisen vapaa-ajan tekemisen myötä tulee rytmiä päivään ja viikkoon.” 


Koen, että asiakkaat hyötyvät laaja-alaisesta ja yksilöllisestä ohjauksesta. Asiakastyössäni korostuu luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen. Asiakkaat tarvitsevat runsaasti kannustamista, tukijaa, informaatiota, rinnalla kulkijaa sekä erityisesti ystävällistä kohtelua ja kohtaamista. Asiakkailla ei useinkaan ole riittävästi tietoa eri palveluntuottajista ja vapaa-ajan toimijoista. Moni mielekäs vapaa-ajan tekeminen Savonlinnan alueella on maksutonta, mutta lähteminen tekemiseen pariin vaati kaverin sekä myös informaatiota erilaisista vaihtoehdoista.

Minusta on tärkeää, että pystyn myös taloudellisesti tukemaan asiakkaitani mielekkään vapaa-ajan tekemisen pariin. Yhteiskunnassamme on runsaasti köyhyyttä ja vähävaraisuutta, joka on osittain piilossa ”kulissien takana”. Köyhyys kaventaa ihmisen elinpiiriä ja mielekkäiden valintojen mahdollisuuksia.  Uskon vahvasti, että: ”Jokaisen ihmisen syntymäoikeus on olla onnellinen” sekä olla tasavertaisesti osallisena yhteiskunnassamme.

Koen, että teen tällä hetkellä arvokasta työtä, jota on tukemassa laaja yhteistyöverkosto 

”…There´s always room for something wonderfull.. 

Mirja Turkka, HaTTunarikka -hanke 

keskiviikko 3. heinäkuuta 2019

LÄHDE vaikuttaa -hanke

LÄHDE vaikuttaa -hankkeen päämääränä on varmistaa Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöytä -lähidemokratiamallin tunnetuksi tuleminen, sekä toiminnan edelleen kehittäminen niin, että se mahdollistaa kuntalaisten ja heidän perustamiensa yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen osallisuuden lähidemokratiatoiminnassa. Hanketta koordinoi Savonlinnan Kylät ry.

Hankettani rahoittaa Asukasloikka Savonlinna - Seuraava askel ja Piällysmies Leader yhdessä. Näin ollen minun toimialueeni kattaa koko Savonlinnan, ei vain keskustaa.

Hankkeen päätehtävänä on siis kerätä toiveita oman elinalueen parantamiseksi. Hanke kokoaa kuntalaisten ideoita katiskaan kesätapahtumissa ja Pop Up pisteellä järjestötalo Kolomosella ke-to klo 12-14.  Kumppanuuspöytien puheenjohtajat kokouksessaan seulovat kuntalaisten toiveista ne, jotka ovat mahdollista toteuttaa lähidemokratiarahalla tai ovat muuten ajankohtaisia ja kiireellisiä huomioita.

Hanke välittää kuntalaisten toiveita myös esim. seurakunnalle, yrittäjille ja matkailualan toimijoille. Kaikki kuntalaisten toiveet eivät tarvitse johtoryhmän käsittelyä, vaan ne voidaan välittää sellaiselle taholle suoraan, joka niistä vastaa.

Kuntalaisten toiveet ja huolet ovat paljolti samanmoisia, vaikka välimatkaa taajamien välillä voi olla jopa 80 kilometriä. Ollaan huolissaan palvelujen saatavuudesta, koulujen lakkauttamisesta, nuorisotilojen sulkemisesta, vanhusten hoidosta ja teiden kunnosta. Toivotaan tapahtumia vauvasta vaariin ja toiveissa ei olla itsekkäitä, vaan osataan ajatella koko seudun etua.

Ilokseni olen saanut huomata, että vaikka tilanne kotiseudulla olisi haasteellinenkin, osataan kuitenkin olla ylpeitä omasta asuinalueesta ja nostetaan reippaasti epäkohtia virkamiesten tietoisuuteen. "Kukas se kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse"
Kuntalaiset arvostavat meidän seudulla puhdasta luontoa. Luontoelämysten parantamiseen tuleekin aika ajoin toivomuksia. Kaiken ikäisten asukkaiden huulilla on myös toive, että kaikkiin liitoskuntiin saataisiin kunnollinen liikuntapuisto laitteineen, joka soveltuisi kaiken ikäisten käyttöön. Mikä onkaan parasta turvaa vanhuuden varalle, kuin pitää huolta omasta jaksamisesta ja kunnosta hyvin järjestetyillä ja maksuttomilla liikuntapaikolla. Kerimäeltä tämmöinen monimuotoinen liikuntapuisto jo löytyykin.

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi katiskan ääreen tekemään ehdotuksia ja ideoimaan seudullemme vetovoimaista toimintaa. Katiska löytyy mm. Pyhän Olavin päivänä 29.7. Pikku Kakkosen puistosta klo 12-15, sekä Kylätorilta CM -hiekkaparkista to-pe klo 14:00-15:30.

Tervetuloa myös syksyn kumppanuuspöytiin. Lisätietoa kumppanuuspöytien ajankohdista löytyy Yssi.fi ja savonlinnankylat.fi


-Jaana Luostarinen, LÄHDE vaikuttaa -hanke

maanantai 1. heinäkuuta 2019