maanantai 11. toukokuuta 2020

Mitä kuuluu Asukasloikan hankeperhe?


 Oletko ihmetellyt villasukkia, jotka seikkailevat milloin minkäkin logorivistön koristeena. Asukasloikan sukkakasa kuvaa hankkeen toimintaa: yhdessä tekemistä, lämmintä välittämistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Tavoitteena onkin mahdollistaa kaupunkikeskustan asukkaiden osallistuminen oman elinympäristön hyvinvoinnin rakentumiseen.

Asukasloikassa siepataan unelmiaJob4You toiminnasta vastaavan Kati Keron mukaan sykähdyttävintä on ollut nuorten vierellä kulkeminen, ja se, kun on saanut nähdä nuorten löytävän omat vahvuutensa. Kaikki kehittyminen, ylpeys ja usko omaan tekemiseen. Yrittäjyysvalmennusta on kehitetty paremmin nuoria 4H-yrittäjiä palvelevaksi sekä tuen määrää lisätty jatkumaan myös valmennuksen jälkeen. Etenkin markkinoinnin merkitykseen ja markkinointimateriaalien valmistukseen on paneuduttu huomioiden jokaisen nuoren yrittäjän omat tarpeet, valaisee Kati.

Valmennuksien ja tapahtumien lisäksi villiyrtit, luontokokemukset ja palstaviljely tulevat varmasti jäämään jatkossakin osaksi kaupunkilaisille tarjottavaa harrastetoimintaa. Kati kannustaakin koko perhettä mukaan harrastamaan!

Lähde Vaikuttaa järjestää Kumppanuuspöytiä vetäjänsä Jaana Luostarisen vastatessa käytännön järjestelyistä. Jaana innostaa kuntalaisia tuomaan pöytään omia näkemyksiä ja toiveita oman asuinalueen kehittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Monesti kysytään, onko näistä ideoista mikään toteutunut, kertoo Jaana. Kumppanuuspöydistä nousseisiin toiveisiin on kaupunki varannut 30 000€ vuosittain elinkeinotoimen budjettiin. Tällä rahalla on kunnostettu latuverkostoa, luisteluratoja, Punkaharjun Ystäväntuvan ja Kerimäen Pysäkin toimintaa, perustettu mopokerho ja tuettu perinteisiä kesätapahtumia seudullamme. Myös kylätalojen toimintaa tuettiin siihen varattujen kohdeavustuksien turvin. Asiakkailta tulevat kehittämisideat ovat äärimmäisen tärkeitä ja kukapa paremmin tuntisikaan oman elinympäristönsä tarpeet kuin siellä itse asuva, kertoo Jaana ja innostaa ihmisiä tulemaan juttusille kun hänet näkee katiskan kanssa kalastamassa ideoita.

Mirja Turkka mahdollistaa HaTTunarikassa vapaa-ajan mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia.

Palautteen perusteella harrastusten myötä asiakkaiden kokonaisvaltainen elämänlaatu on parantunut sekä yksinäisyys on vähentynyt, kertoo Mirja mielissään ja antaa äänen asiakaspalautteille:

Saan kavereita harrastustoiminnan avulla. Mielekäs harrastus vähentää yksinäisyyttä ja auttaa ylläpitämään terveyttä. Minulle tulee tasavertaisuuden tunne. Mielekäs tekeminen vaikuttaa positiivisesti mielialaani. Säännöllisen vapaa-ajan tekemisen myötä tulee rytmiä päivään ja viikkoon.” ”…toimintoihin osallistuminen on taloudellinen kynnys... Talous vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin: ei ole rahaa osallistua ja olla mukana toiminnoissa, joissa tapaisi muita ihmisiä. Helposti jää tuolloin yksin kotiin, joka vaikuttaa mielialaan ja edesauttaa syrjäytymistä...” 

Koen työni erittäin palkitsevaksi sekä tärkeäksi, pohtii Mirja. Harrastuskokeilujen taloudellisen
tuen lisäksi osa asiakkaista on kaivannut rinnalla kulkemista tarpeen vaativan ajan. Asiakastyössäni korostuu luottamuksellisuus, kannustaminen, ystävällisyys ja myötäeläminen. Erityisesti vaikeiden asioiden parissa pitkään eläneet ihmiset kokevat arvottomuuden tunnetta ja omat hyvinvointitarpeet on ainakin osittain laitettu syrjemmälle usein taloudellisista syistä tai vähäisten voimavarojen vuoksi. Mirja uskoo vahvasti, että jokaisen ihmisen syntymäoikeus on olla onnellinen sekä olla tasavertaisesti osallisena yhteiskunnassamme.

 Vesj´kansan identiteettiin, viisausperintöön ja sen nykyaikaistamiseen syventynyt Kira Boesen-Muhonen avaa vesj´kansalaisuutta kokonaisvaltaisesti: ihminen on kai aina etsinyt vastausta peruskysymyksiin; keitä me olemme, miksi me elämme ja minne me olemme menossa? Nopeasti muuttuvassa maailmassa vastausten löytäminen on vaikeaa. Identiteettimme on muutoksessa ja kaipaa vahvistusta. Vesj´kansalaisuus on osa meidän identiteettiä. Vesi ympäröi meitä. Se on aina vaikuttanut tämän alueen ihmisiin. Kevättalven aikana vapaaehtoisten keräämät, alueen vanhemman väestön haastattelut ovat hurmaava, laajalti veden äärellä asumista käsittelevä kulttuuriperintöpaketti, jota voimme jatkossa hyödyntää monin tavoin.

Kulttuuriperinnön keräämisen lisäksi haluamme muistuttaa tämän päivän vesj´kansalaisia siitä, kuinka monella tasolla me voimme puhtaasta vedestämme nauttia, iloita, hyötyä, innostuu Kira: Mennään rannoille, soutelemaan, kalastamaan, saunomaan, uimaan. Mennään katsomaan ja inspiroitumaan. Ymmärretään puhtaan veden ja luonnon arvo, ja pidetään niistä yhdessä huolta. Vesj´kansan tapahtumia ovat mm. pilkit, toiminnalliset työpajat ja päätapahtumana Vesj´kansan larppitapahtumat syksyllä. Lisäksi tekeillä on opastettu rantareitistö, jossa taajama-alueen rantoihin ja veteen voi tutustua myös viisausperinnön kautta.

 ”Vesj´kansalaisen veri vetää veden äärelle. Souteluretkille, uimaan ja kahlaamaan rantaveteen. Istuskelemaan lämpimälle rantakalliolle ja heittelemään leipäkiviä. Kuuntelemaan kuikkien huuteluita kesäiltoina – joskus mato-ongen kanssa. Järvenpintaa seuraillaan tuulen voimakkuuden määrittelyyn, ongenkohon nykimisen lisäksi.” (Mirja ”Metsäkellijä” Nylander)

Savonlinna Liikkuun Mikko Hietalahti kuvailee liikunnan virittämää iloa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta viikoittain kokoontuvissa ryhmissä. Erittäin palkitsevia ovat olleet viikoittaiset keskustelut ryhmissä liikkuvien kanssa. Olemme saaneet hankkeen ja toiminnot mahdollistavien yhteistyötahojen kanssa paljon kiitosta siitä, että tarjolla on ollut useampia ja erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä sekä siitä, että toimimme osaltamme sosiaalisten kontaktien mahdollistajana. Tavoitteenamme on, että tulevana syksynä ja hankkeen jälkeen kantakaupungin alueella olisi ainakin 3-4 vertaisohjaajavoimin toimivaa liikuntaryhmää, joista 2-3 olisi kuntosaliryhmiä ja yksi aamulenkkiryhmä.  

Lähtökohtana on, että kaikki KultRinki toiminnot perustuvat innostamisen lisäksi yhteisöllisyyden ja kansalaislähtöisen toiminnan lisäämiseen, syventää Riitta Kärkkäinen KultRinki toimintaa. Näistä esimerkkeinä mm. räätälöidyt pienryhmä aktiviteetit, kaikille avoimet KultRinkiKimpat sekä erilaiset yleisötapahtumat. KultRinki voi toimia yksittäisen henkilön tai tahon idean ja toiveen mahdollistajana. Näiden toteuttamisessa ovat tärkeässä roolissa myös KultRinki kulttuurikumppanit ja eri yhteistyötahot. Yhteisenä päämääränä on lisätä hyvinvointia kulttuurin, yhdessä olemisen ja tekemisen kautta!Asukasloikan hankeassistentti Jonna Hoppanian mukaan yhdistykset ovat tähän mennessä järjestäneet kahdeksan erilaista tapahtumaa Asukasloikan tapahtumatuen avulla, ja niissä on ollut 970 osallistujaa. Asukasloikka on synnyttänyt monenlaisia uusia tapahtumia, joissa teemoina on ollut muun muassa luonto ja ympäristö, musiikki, kulttuuri ja yhdessä tunnelmointi. Yksi esimerkki täysin uudesta tapahtumasta on Savonlinnan Kylät ry:n järjestämä Joulutori, joka toi lämpöä, valoa ja joulutunnelmaa Savonlinnan asukkaille.  

Erityisen iloinen Jonna on Syystulet –tapahtumasta, joka oli kävijämenestys. Asukasloikan Pöhinäteltassa oli arviolta 500-600 kävijää, paperilyhtyjä laskettiin Saimaaseen syyskuisena lauantai-iltana noin 560 kappaletta ja samaan aikaan tapahtuma-alueella oli arvioiden mukaan jopa 4000 kävijää. Laitetaanko ennätys uusiksi tulevana syksynä, heittää Jonna haasteen ilmaan! Parasta tässä hanketyössä on ehdottomasti monipuolisuus. Yhtenä päivänä istun toimistolla koneella hankehallinnoinnin parissa, ja toisena olen tapahtumassa kohtaamassa ihmisiä Asukasloikan Pöhinäteltassa, pohtii Jonna hanketyön plussia.Projektipäällikkö Virpi Leskinen kiittää kaikkia Asukasloikan toimintaan osallistuvia, niin asukkaita, hankeperhettä, yhteistyökumppaneita, 3. sektorin yhdistyksiä, Kolomosta kuin rahoittajiakin. Monestihan hankkeita kritisoidaan siitä, ettei niistä jää mitään elämään. Ihan turhaan, tuumaa Virpi kuvatessaan hankkeen tuloksista. Aiemman Asukasloikan ykkösvaiheen aikana synnytettiin mm. Syystulien alle asukkaiden oma lyhtyranta, jota kehitettiin viimesyksyiseksi suurtapahtumaksi satojen lyhtyjen valaistessa Saimaassa juhlistaen syksyn saapumista. Kaduilla ja kahviloissa meitä ilahduttavat edelleenkin Savonlinnan Kriisikeskuksen tukikoirakot. Nykyisestä Asukasloikasta tulee jäämään eloon liikuntaryhmiä, ihmisille uusia harrastuksia kokeilujen jälkeen, Vesj´kansan viisausperinnön dokumentointi ja kaikelle kansalle avoimet vesj´kansan reitit, opastetut kierrokset ja viisausperintö ohjeet kaupunkikeskustaan, nuorten yrittäjyystietoisuuden lisäys ja esimerkiksi villiyrttien hyödyntäminen, uudet osallistumisen kanavat kaupungin päättäjien avuksi ja asukkaiden äänen tueksi, uudet ystäväporukat osallistumaan kulttuurimenoihin, roskarinki ryhmä vieraskasvilajien torjuntaan ja omaehtoiset roskaryhmät pitämään vapaaehtoispohjalta kaupunkikuvaamme siistinä ja vähentämään kaupunkiluonnon kuormitusta. Pehmomiekkailua eli boffausta osataan jo UKT 2019 Severin opastuksella harrastaa omissakin pienemmissä ryhmissä. Lisäksi jää nähtäväksi, miten uudet toiminnot ja tapahtumat kuten Porrastreenit Olavinlinnassa, Vesj´kansan pilkkitapahtuma ja kaupunginosien kesäpäivät saavat tuulta allensa. 
Uskomme tuulen voimaan!


Asukasloikan hankeperhe
Lähde vaikuttaa Savonlinnan Kylät ry
-alueen asukkaiden osallistaminen oman asuinalueensa ja koko kaupunkikeskustan kehittämiseen
-uusien ketterien osallistumisen muotojen kehittäminen käyttöönotto asukkaiden aktivoimiseksi yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta kehittävään toimintaan
-lähidemokratiamahdollisuuksien kehittäminen
Job4You Savonlinnan 4H-yhdistys ry 
-tuetaan nuorten hyvinvointia ja työelämävalmiuksia 
-yrittäjyyskasvatusta ja -valmennuksia, kursseja mm. lähiluonnosta saatavien tuotteiden keräys, jalostus ja markkinointi.
-hyvinvoinnin tapahtumia ja työpajoja
Savonlinna Liikkuu Savonlinnan Seudun Liikunta ry
-lisätään kaupunkilaisten liikuntaharrastusta
-löydetään ja hyödynnetään uusia liikkumispaikkoja ja tapoja
-asuinalueiden omat liikuntaryhmät, vertaisohjaus
-asukkaiden keskinäisen yhteisöllisyyden lisääminen eri kaupunginosissa
HaTTunarikka Savonlinnan HaTTu ry
-osallisuus- ja vuorovaikutussuhteiden kohentuminen
-onnistumisen kokemukset, yksinäisyyden vähentäminen tapaamisin ja harrastuskokeiluin, vapaa-ajantoiminnan piristyminen
-yksilötyöskentely, vertaistukiparit ja -ryhmät
-viikottaiset teematapaamiset, ohjaus ja tutustuttaminen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
KultRinki -Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan Osuuskunta Innostin
-innostaa ja rohkaisee kaikkia kaupunkilaisia käyttämään kulttuuripalveluja
-kehittää kulttuurista vapaaehtoistoimintaa
-madaltaa osallistumisen kynnystä, lisää yhteisöllistä ryhmätoimintaa
-toteuttaa tapahtumia, koulutuksia ja kulttuuritilaisuuksia
-kulttuuritreffit, -kimpat ja vertaistukitapaamiset

Vesj´kansa Sääminki-Seura ry
-vesj´kansan kulttuurisen identiteetin kohottaminen
-vanhan sääminkiläisen viisausperinnön tuominen nykyaikaan
-kehittää veteen liittyviä luontoperustaisia hyvinvointipalveluja
-osallistaa perinteisiin kulttuuripalveluihin veden äärelle

YTY yhteisöllisiä ympäristötekoja (päättynyt 2019) Savonlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
-roskienkeruutalkoot, vieraslajien torjunta, retket lähiluontoon.
-ilmastoystävälliset liikkumistavat, hyöteishotelli-, katiska- ja taskuroskistalkoita