tiistai 22. lokakuuta 2019

KultRinki -Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan! -hanke

WANTED INNOSTAJIA! 

Sain ystävältäni alkusyksyllä Eija Hinkkalan blogitekstin muutaman vuoden takaa, missä aiheena oli innostuminen. Uuden työn kynnyksellä teksti jälleen muistutti tämän sisäisen voiman tärkeydestä. Parhaimmillaanhan innostuminen on sitä, että se tavoittaa meidän oman osaamisemme, taitomme sekä luovuutemme ja lopputulemana voimme päästä vapauttavaan flow-tilaan. Koemme onnistumisen riemua, iloa ja positiivista energiaa. Todistetusti innostunut henkilö on motivoitunut omassa työssään tai toiminnassaan, mutta samalla hän levittää myös ympäristöönsä ns. innostumisen kipinöitä. Syttymisvaara on olemassa. 

Blogiteksti herätti myös itseäni ajattelemaan innostumista niin henkilökohtaisella tasolla kuin myös kollektiivisena kokemuksena. Viimeisen vajaan neljän vuoden ajan olen sitä jo tehnyt työkseni, mutta nyt syyskuun alusta alkaen se on kirjattuna hankkeen nimeenkinKultRinki – Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan! hankkeen ensisijaisena tehtävänä on innostaa ja saada paikalliset asukkaatkin innostumaanTämän hankkeen keskiössä on kehittää kulttuurista vapaaehtoistoimintaarohkaista kaupunkilaisia käyttämään paikallisia kulttuuripalveluita, madaltaa osallistumisen kynnyksiä, lisätä yhteisöllistä ryhmätoimintaa, kannustaa kansalaislähtöiseen ideointiin ja vaikuttamiseen sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä eri tahojen ja kulttuuritoimijoiden kanssaPaljon kirjattu ja luvattu, mutta mahdollista. 

Siis etsintäkuulutamme, haemme mukaan – innostajia! Oleellista on, että KultRinki -hanke tavoittaa näitä innostajia. Se ei tapahdu toimistopöydän äärestä vaan jalkautumalla sinne, missä ihmiset liikkuvat ja missä tapahtuu. Koska hankkeen kautta tarjotaan ns. matalankynnyksen mahdollisuuksia osallistua, täytyy myös paikkojen ja tapahtumien olla helposti lähestyttäviä. Hyvänä esimerkkinä toimii mm. kirjasto, mikä on loistava kohtaamispaikka maksuttomine palveluineen. Se toimii myös KultRinki hankkeen infopisteenä kerran kuussa, toisinaan mahdollisesti useamminkin sekä tapahtuma/tilaisuuspaikkana. 

Innostajien lisäksi kohderyhmänämme on henkilöt, jotka tarvitsevat rohkaisua ja taustatukea osallistua. Hankkeen eri kulttuurikumppanikohteissa järjestettävät KultRinkiKimppa tapaamiset toimivat yhtenä mahdollisuutena lähteä yhdessä kulttuuririentoihin. Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista, vaan ryhmään voi sulautua paikan päällä ja nauttia esityksestä, konsertista tai museossa käynnistä yhdessä ryhmän kanssa. Tilaisuuden jälkeen monelle voi olla tärkeää vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä – myös siihen tarjoutuu mahdollisuus näiden KultRinkikimppa tapaamisten yhteydessä. Tätäkin kautta voi innostus syttyä ja rohkeus lähteä uudestaan kasvaa. 

Millä näitä innostuksen kipinöitä pidetään yllä? Itselleni on tärkeää, että koen tekeväni merkityksellistä työtä, missä on mahdollisuus käyttää luovuutta sekä toimia erilaisten ihmisten ja verkostojen kanssa. Koska hanke ei ole valmiiksi käsikirjoitettu, mahdollistaa se mm. kokeilukulttuurin hyödyntämisen itse toiminnassa. Sitä kautta on mahdollista löytää toimivia tapoja ja innovoida myös uutta. Oleellista tässä kaikessa kuitenkin on yhdessä tekeminen niin KultRinki hankkeen kohderyhmän kanssa kuin myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Innostuksen voima lähtee meistä kaikista! 

-Riitta Kärkkäinen, KultRinki -hanke