perjantai 19. heinäkuuta 2019

HaTTunarikka -hanke

Hankkeen tavoitteena on tarjota apua ja tukea vapaa-ajan, eri yhteisöjen ja hankkeiden tarjoamien palvelujen ja toimintojen pariin. Erityisesti pyritään yksinäisyyden vähentämiseen sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemusten lisäämiseen ja mahdollistamiseen. Hankkeen palvelut on suunnattu Savonlinnan asukkaille ja perheille, joiden mahdollisuus osallisuuteen on heikentynyt esim. perhe-, talous- ja terveystilanteen vuoksi. Toiminta perustuu aktiivisesti kohderyhmää hakevaan verkostoituneeseen jalkautuvaan työhön. Hanke pystyy tukemaan taloudellisesti asiakkaiden osallisuutta lisäävää vapaa-ajan toimintaa esim. harrastuskokeilujen, tapahtumien pääsymaksujen, retkien ja kurssien muodossa. Vapaa-ajan tekemisen on kohdistuttava Savonlinnan kaupunkikeskustan taajamakylttien sisäpuoliselle alueelle. Hanketta koordinoi Savonlinnan HaTTu ry. Hanke kuuluu Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel 2019-2020 hankeperheeseen. HaTTunarikka –hanke on aloittanut toimintansa toukokuussa 2019 ja toiminta jatkuu lokakuun 2020 loppuun saakka.  
HaTTunarikka-hankkeesta on jo käyty informoimassa laajaa verkostoa. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Infokierrokseni jatkuu tiiviimmän kesälomakauden jälkeen. 
Asiakastyö on käynnistynyt mukavasti Asiakkaita on tuettu yksilöllisesti mielekkään vapaa-ajan tekemisen pariin. Myös erilaisille asiakasryhmille on laadittu vapaa-ajan ”toimintapaketteja” kesäajalle, erityisesti yksinäisyyden taltuttamiseksi.
   
Yksinäisyys pilkistää asiakkaiden taustalta. Yksinäisyyttä onkin tutkittu laajasti ja erityisesti myös yksinäisyyden vaikutusta terveyteen. Onneksi viime vuosina myös Suomessa yksinäisyyden terveyshaittoihin on herätty. Uskon ettei ihmistä ei ole luotu olemaan yksin vastoin tahtoaan. Yhteisöllisyys lisää onnellisuutta. Marko Elovainio, tutkimusprofessori, THL/ Helsingin yliopisto on todennut, että ”Yksinäisyyttä ja erityisesti eristymistä estäviä käytäntöjä tai rakenteita on mietittävä laajemmin yhteiskunnassa. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa rakentamisella ja yhteisöllisyyttä rakentavilla toimintatavoilla.” Asukasloikka Savonlinna –hankkeet pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan ainakin yhteisöllisyyttä tukeviin toimintatapoihin ja tapahtumiin.

Asiakkailta tähän mennessä saamistani palautteista on ilmennyt, että mielekäs vapaa-ajantoiminta tuo asiakkaiden elämään merkityksellisyyden kokemuksia. Vastauksista kävi myös ilmi, että kokemus ja tunne merkityksellisyydestä ja osallisuudesta edesauttaa hyvinvointia laaja-alaisesti. Monelle harrastustoiminta = tärkeä kaveri- ja sosiaalinen verkosto.
  
”Saan kavereita harrastustoiminnan avulla. Mielekäs harrastus vähentää yksinäisyyttä ja auttaa ylläpitämään terveyttä. Minulle tulee tasavertaisuuden tunne. Mielekäs tekeminen vaikuttaa positiivisesti mielialaa. Säännöllisen vapaa-ajan tekemisen myötä tulee rytmiä päivään ja viikkoon.” 


Koen, että asiakkaat hyötyvät laaja-alaisesta ja yksilöllisestä ohjauksesta. Asiakastyössäni korostuu luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen. Asiakkaat tarvitsevat runsaasti kannustamista, tukijaa, informaatiota, rinnalla kulkijaa sekä erityisesti ystävällistä kohtelua ja kohtaamista. Asiakkailla ei useinkaan ole riittävästi tietoa eri palveluntuottajista ja vapaa-ajan toimijoista. Moni mielekäs vapaa-ajan tekeminen Savonlinnan alueella on maksutonta, mutta lähteminen tekemiseen pariin vaati kaverin sekä myös informaatiota erilaisista vaihtoehdoista.

Minusta on tärkeää, että pystyn myös taloudellisesti tukemaan asiakkaitani mielekkään vapaa-ajan tekemisen pariin. Yhteiskunnassamme on runsaasti köyhyyttä ja vähävaraisuutta, joka on osittain piilossa ”kulissien takana”. Köyhyys kaventaa ihmisen elinpiiriä ja mielekkäiden valintojen mahdollisuuksia.  Uskon vahvasti, että: ”Jokaisen ihmisen syntymäoikeus on olla onnellinen” sekä olla tasavertaisesti osallisena yhteiskunnassamme.

Koen, että teen tällä hetkellä arvokasta työtä, jota on tukemassa laaja yhteistyöverkosto 

”…There´s always room for something wonderfull.. 

Mirja Turkka, HaTTunarikka -hanke 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.